Αναζήτηση

  1. Αρχική
  2. Αναζήτηση

Κριτήρια Αναζήτησης

Προϊόντα σύμφωνα με τα κριτήρια αναζήτησης

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

ΔΩΔΕΚΑΟΠΑ της Ζαχαριάς

Οι οπτοί πλίνθοι ή ψημένα τούβλα, γνωστοί από αρχαιοτάτων χρόνων, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ω..

ΔΩΔΕΚΑΟΠΑ της Χαλκίς

Η πλινθοδομή ή τοιχοποιία από τούβλα παρέμεινε ή κύρια μέθοδος κατασκευής του περιβλήματος των κτιρί..

ΕΞΑΟΠΑ της Ζαχαριάς

Το κλασσικό τούβλο της εσωτερικής δρομικής τοιχοποιΐας, ως προϊόν αργίλου και άλλων φυσικών υλικών, ..

ΕΞΑΟΠΑ της Χαλκίς

Με τεράστια διάρκεια ζωής και την μοναδική ικανότητα της πλινθοδομής να δημιουργεί ένα φιλικό προς τ..

ΟΚΤΑΟΠΑ της Ζαχαριάς

Η υψηλή αντοχή σε θλίψη των οπτόπλινθων, που συνήθως είναι αρκετά υψηλότερη από την απαιτούμενη, καθ..

ΤΟΥΒΛΙΝΑ της Ζαχαριάς

Ιδεώδης για την εξωτερική τοιχοποΐα, με μεγάλες αντοχές στις ακραίες καιρικές συνθήκες, την φωτιά (π..

ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ

Η φθηνή και γρήγορη λύση για άοπλη ή και οπλισμένη τοιχοποιία απλών κατασκευών (περιφράξεις, αποθήκε..