ΤΟΥΒΛΑ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ

  1. Αρχική
  2. ΤΟΥΒΛΑ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ

Για περισσότερες πληροφορίες (σύνδεση με την ιστοσελίδα του προϊόντος): κλικ στην φωτογραφία του

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

ΔΩΔΕΚΑΟΠΑ της Χαλκίς

Η πλινθοδομή ή τοιχοποιία από τούβλα παρέμεινε ή κύρια μέθοδος κατασκευής του περιβλήματος των κτιρί..

ΕΞΑΟΠΑ της Χαλκίς

Με τεράστια διάρκεια ζωής και την μοναδική ικανότητα της πλινθοδομής να δημιουργεί ένα φιλικό προς τ..

ΟΚΤΑΟΠΑ της Ζαχαριάς

Η υψηλή αντοχή σε θλίψη των οπτόπλινθων, που συνήθως είναι αρκετά υψηλότερη από την απαιτούμενη, καθ..

ΤΟΥΒΛΙΝΑ της Ζαχαριάς

Ιδεώδης για την εξωτερική τοιχοποΐα, με μεγάλες αντοχές στις ακραίες καιρικές συνθήκες, την φωτιά (π..

ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ

Η φθηνή και γρήγορη λύση για άοπλη ή και οπλισμένη τοιχοποιία απλών κατασκευών (περιφράξεις, αποθήκε..

ΤΟΥΒΛΑ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ